Projektowanie ogrodów Reda – Ogród z rozbudowaną częścią frontową i różnicami wysokości

Projektowanie ogrodów Reda. Projektowanie i zakładanie ogrodów

Wizualizacja – widok na cały ogród

Projektowanie i zakładanie ogrodów

Koncepcje projektowe

Projektowanie ogrodów Reda. Projektowanie i zakładanie ogrodów

Wizualizacje – widoki na wybrane fragmenty ogrodu